Phần 1.3 Hướng dẫn cài đặt OpenCV trên Windows sử dụng trình cài đặt và Anaconda

0
13461
OpenCV_Win_Source

Việc cài đặt OpenCV từ Source được trình bày ở bài viết trước có thể mất nhiều thời gian. Tùy thuộc vào phần cứng của bạn và cấu hình cài đặt, có thể mất từ 5 phút đến 2 giờ. Bài viết này giới thiệu cách cài đặt OpenCV trên Windows cho C++ bằng file .exe và cho Python bằng Anaconda.

Bài viết gồm các nội dung chính sau:

1. Cài đặt OpenCV trên Windows cho C++

Bước 1: Cài đặt Visual Studio

Bước 2: Tải trình cài đặt

Bước 3: Cài đặt OpenCV

Bước 4: Thực thi một số code mẫu

2. Cài đặt OpenCV trên Windows cho Python

Bước 1: Cài đặt Anaconda cho Python 3

Bước 2: Tạo môi trường ảo

Bước 3: Cài đặt OpenCV

Bước 4: Kiểm tra kết quả

1. Cài đặt OpenCV trên Windows cho C++

Bước 1: Cài đặt Visual Studio

Bạn có thể tải xuống phiên bản Visual Studio mới nhất tại đây. Ngoài ra, bạn có thể tìm các phiên bản cũ hơn tại đây.

Bước 2: Tải trình cài đặt

Sau khi đã cài đặt xong Visual Studio, bạn tải trình cài đặt theo phiên bản Visual Studio đã cài đặt.

OpenCVVisual Studio 16Visual Studio 15Visual Studio 14
OpenCV-4.5.1OpenCV-4.5.1-vc16.exeOpenCV-4.5.1-vc15.exeOpenCV-4.5.1-vc14.exe
OpenCV-4.5.0OpenCV-4.5.0-vc16.exeOpenCV-4.5.0-vc15.exeOpenCV-4.5.0-vc14.exe
OpenCV-4.4.0OpenCV-4.4.0-vc16.exeOpenCV-4.4.0-vc15.exeOpenCV-4.4.0-vc14.exe
OpenCV-4.1.0OpenCV-4.1.0-vc16.exeOpenCV-4.1.0-vc15.exeOpenCV-4.1.0-vc14.exe

Bước 3: Cài đặt OpenCV

Sau khi tải xuống trình cài đặt, nhấp đúp vào để chạy trình cài đặt. Trước khi trình cài đặt bắt đầu, nó sẽ yêu cầu bạn cho phép để chạy file thực thi. Nhấp vào More info và sau đó nhấp vào Run anyway.

Trình cài đặt bắt đầu với giao diện Welcome. Nhấp vào Next để đọc License.

Nếu đồng ý thì chọn I accept the agreement và chọn tiếp Next.

Tiếp theo, bạn chọn thư mục cài đặt. Có thể cài đặt OpenCV ở bất kỳ đâu trên hệ thống. Vị trí mặc định là ổ đĩa C.

Cuối cùng, trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn xác nhận để cài đặt OpenCV trên hệ thống. Nhấp vào Install để tiếp tục.

Sau khi cài đặt xong OpenCV, bạn có thể thoát khỏi trình cài đặt.

Bước 4: Thực thi một số code mẫu

Sau khi hoàn tất việc cài đặt OpenCV, bạn có thể bắt đầu viết code. Dưới đây là một số đoạn code mẫu để kiểm tra cài đặt.

#include <opencv2/core.hpp>
#include <opencv2/imgproc.hpp>
#include <opencv2/opencv.hpp>

using namespace cv;

int main(void) {

	// Read image in GrayScale mode
	Mat image = imread("boy.jpg", 0);

	// Save grayscale image
	imwrite("boyGray.jpg", image);
	
	imshow("Grayscale image", image);
	waitKey(0);

	return 0;
}

Bạn có thể tải code mẫu tại đây.

Nếu bạn định thực thi code C++ bằng Cmake, hãy tải xuống và cài đặt tại đây (Windows win64-x64 Installer) và làm theo hướng dẫn bên dưới. Dòng thứ ba chỉ định phiên bản Visual Studio được cài đặt trên máy của bạn.

mkdir build 
cd build
cmake -G "Visual Studio 16 2019" ..
cmake --build . --config Release
cd ..
.\build\Release\sampleCode.exe

Đoạn code trên đọc một hình ảnh đầu vào dưới dạng ảnh xám, ghi nó vào bộ nhớ và hiển thị nó. Bên dưới là ảnh đầu vào và đầu ra.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt bằng video tại đây.

2. Cài đặt OpenCV trên Windows cho Python

Bước 1: Cài đặt Anaconda cho Python 3

Tải và cài đặt phiên bản Anaconda Python 3 tại đây.

Khi cài đặt Anaconda thì cần tick vào cả 2 tùy chọn:

– Add Anaconda to my PATH environment variable

– Register Anaconda as my default Python

Bước 2: Tạo môi trường ảo

Ta sẽ sử dụng môi trường ảo để cài đặt các thư viện của Python. Mở Command prompt hoặc Power shell và nhập các lệnh sau:

conda create --name virtualenv python=3.8

Bước 3: Cài đặt OpenCV

Kích hoạt môi trường ảo vừa được tạo (virtualenv) và cài đặt tất cả các thư viện có liên quan bằng các lệnh sau:

conda activate virtualenv
pip install opencv-contrib-python

Sau đó OpenCV sẽ được cài đặt. Để đóng môi trường ảo thì nhập lệnh:

conda deactivate

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Ta kiểm tra kết quả cài đặt bằng việc thực thi một số lệnh sau trong Command prompt

activate environment
conda activate virtualenv
# start python prompt
python
# import cv2 and print version
import cv2
print(cv2.__version__)
# If OpenCV is installed correctly, the above command should output OpenCV version.
# Exit and deactivate environment
exit()
conda deactivate

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt bằng video tại đây.

Kết luận: Như vậy bài viết đã giới thiệu cách cài đặt OpenCV trên Windows một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đối với C++, bằng cách sử dụng trình cài đặt .exe, OpenCV được cài đặt rất nhanh. Đối với Python thì sử dụng Anaconda làm trình quản lý gói và cài đặt OpenCV trong môi trường ảo.

Xem các bài viết giới thiệu OpenCV khác

Biên dịch: Thảo Nguyễn

Để cập nhật tin tức công nghệ mới nhất và các sản phẩm của công ty AIoT JSC, vui lòng truy cập link: http://aiots.vn hoặc linhkienaiot.com

0 0 Phiếu bầu
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận