Bài 4. Kết nối mạng (2)

0
535

Banana Pi là một thiết bị tuyệt vời cho các ứng dụng mạng. Một ứng dụng đặc biệt thú vị là đồng bộ hóa các tập tin qua Internet. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về giải pháp đám mây ownCloud. Đây là một giải pháp thay thế mã nguồn mở cho các giải pháp đám mây độc quyền như Dropbox, Google Drive hoặc Microsoft OneDrive. Khi thiết lập ownCloud, bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu qua Internet và lưu dữ liệu dưới sự kiểm soát riêng tư.

* Chuẩn bị:

Để thiết lập giải pháp ownCloud, cần có những thành phần sau:

– Một Banana Pi đang chạy với hệ điều hành Linux Debian;

– Banana Pi đã được cấu hình mạng;

– Máy chủ web Nginx và Chứng chỉ SSL cho Nginx  được giới thiệu trong Bài 4 phần 1;

* Phương thức hoạt động:

Để thực hiện đồng bộ qua Internet, sử dụng dịch vụ DNS động (DDNS) để phân giải địa chỉ IP thành một miền. Sau đó, tải xuống và cài đặt ownCloud. Ngoài ra, một số cấu hình bên trong Nginx cần được thực hiện. Điều quan trọng cuối là cần chuyển tiếp một cổng trong cài đặt bộ định tuyến.

Thiết lập DNS động:

Phần này không thực sự liên quan đến Banana Pi, nhưng vẫn được yêu cầu để truy cập Banana Pi từ Internet. Có một số dịch vụ DDNS có sẵn. Trong bài sẽ sử dụng dịch vụ yDNS.euyDNS.eu miễn phí và dễ sử dụng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng bất kỳ dịch vụ DDNS.

1. Trên máy tính của bạn, mở trang https://ydns.eu/

2. Nhấp vào Sign up.

3. Gửi biểu mẫu bằng cách nhập địa chỉ e-mail, mật khẩu hai lần và thử thách hình ảnh xác thực được yêu cầu.

4. Sau một vài phút, sẽ nhận được một e-mail, bao gồm một liên kết kích hoạt. Nhấp vào liên kết kích hoạt đó.

5. Nhấp vào Sign in.

6. Nhập các thông tin và đăng nhập.

7. Sau khi bạn đã đăng nhập, hãy nhấp vào Create Host.

8. Nhập hostname và chọn một miền. Ở đây sẽ sử dụng bananapi.ydns.eu.

Ảnh sau đây cho thấy thủ tục tạo máy chủ trên yDNS. Bạn sẽ cần sử dụng một tên máy chủ khác, vì bananapi.ydns.eu đã được sử dụng.

9. Nhấp vào Create Host

10. Danh sách tất cả các máy chủ đã tạo, hiện chỉ có một máy duy nhất.

11. Miền DDNS được thiết lập chính xác. Có thể đăng xuất bằng cách nhấp vào địa chỉ e-mail ở góc trên bên phải, sau đó đăng xuất.

Việc tạo tài khoản cho tên máy chủ DNS động đã hoàn tất.

Cập nhật tên máy chủ DNS động

Bước tiếp theo là Banana Pi tự động cập nhật địa chỉ IP cho miền DDNS theo định kỳ. Để thực hiện, tạo một tập lệnh shell cập nhật địa chỉ IP trên yDNS và được thực thi sau mỗi 15 phút thông qua cron job (Cron là chương trình để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại ở lần sau. Cron job đưa ra một lệnh để lên lịch làm việc cho một hành động cụ thể, tại một thời điểm cụ thể mà cần lặp đi lặp lại)

1. Mở trình biên dịch trên Banana Pi.

2. Tạo một thư mục mới cho các tập lệnh bash và thêm một tập lệnh với trình soạn thảo nano:

$ mkdir / home / bananapi / scripts
$ nano /home/bananapi/scripts/ydns_update.sh

3. Viết tập lệnh bash sau:

#! / bin / bash
USER=my_email@my_provider.com
PASS = bananapi
HOST = bananapi.ydns.eu
curl --user $ USER: $ PASS https://ydns.eu/api/v1/update/?host=$HOST

Ảnh chụp sau đây cho thấy tập lệnh bash trong trình soạn thảo nano. Thay đổi các biến trên shell USER, PASSHOST theo tên máy chủ và tài khoản yDNS:

4. Thoát và lưu lệnh bằng cách nhấn Ctrl + X, tiếp theo là YEnter.

5. Thực hiện tập lệnh bash đã tạo có thể thực thi được:

$ chmod a + x ~ / scripts / ydns_update.sh

6. Kiểm tra tập lệnh bằng cách thực thi:

$ /home/bananapi/scripts/ydns_update.sh

7. Nếu tập lệnh đáp lại ok, thì tập lệnh đang làm việc chính xác.

8. Bây giờ thiết lập một công việc cron để kích hoạt tập lệnh đó sau mỗi 15 phút:

$ crontab -e

9. Nano sẽ được mở lại nhưng gọi là crontab.

10. Cuộn xuống dòng cuối cùng và thêm:

*/15 * * * * /home/bananapi/scripts/ydns_update.sh

11. Thoát và lưu nano bằng cách nhấn Ctrl + X, tiếp theo là YEnter.

12. Công việc cron đã được cài đặt ngay bây giờ và sẽ thực thi tập lệnh cập nhật sau mỗi 15 phút.

13. Kiểm tra miền DDNS bằng lệnh ping:

$ ping bananapi.ydns.eu

Nếu ping hiển thị địa chỉ IP công cộng của bộ định tuyến, đã cấu hình yDNS thành công.

14. Bỏ qua chương trình ping bằng cách nhấn Ctrl + C.

Thiết lập chuyển tiếp cổng:

Để kết nối từ Internet đến Banana Pi, cần mở một cổng trong DSL hoặc bộ định tuyến. Cơ chế này được gọi là chuyển tiếp cổng. Có rất nhiều bộ định tuyến khác nhau trên thị trường với các giao diện cấu hình khác nhau. Do đó, không thể giải thích việc chuyển tiếp cổng cho mọi bộ định tuyến. Đọc hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến về cách thiết lập chuyển tiếp cổng. Các bước dưới đây phù hợp với bộ định tuyến Fritz!Box của nhà sản xuất AVM. Hướng dẫn về cách thiết lập chuyển tiếp cổng cho hầu hết các bộ định tuyến trên thị trường tại http://portionary.com

1.Truy cập vào http://fritz.box  để cấu hình cho Fritz!Box.

2. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của quản trị bộ định tuyến.

3. Nhấp vào Internet trên menu bên phải.

4. Nhấp vào Permit Access trong menu Internet, sau đó nhấp vào Port Forwarding.

5. Nhấp vào New Port Forwarding.

Sẽ thiết lập chuyển tiếp cổng cho cổng HTTPS (cổng 443) tới Banana Pi sau đây.

6. Đảm bảo rằng hộp Port forwarding enable for được chọn.

7. Chọn Other applications trong hộp chọn.

8. Nhập tên cho quy tắc chuyển tiếp cổng mới Banana Pi HTTPS.

9. Thoát giao thức TCP.

10. Nhập cổng 443 vào cả cổng fromto.

11. Chọn máy tính đích, đó là Banana Pi với tên máy chủ là lemaker

12. Nhập cổng đích của Banana Pi  là 443.

Ảnh sau đây cho thấy cấu hình chuyển tiếp cổng trên giao diện quản trị Fritz! Box:

13. Đồng ý thay đổi nhấp vào OK.

Quy tắc chuyển tiếp cổng mới cho cổng HTTPS tới Banana Pi đã được thiết lập. Giờ đây, có thể truy cập Banana Pi từ Internet bằng miền DDNS của mình và giao thức HTTPS https://bananapi.ydns.eu

Cài đặt ownCloud

Ứng dụng ownCloud là một ứng dụng web giống như WordPress hoặc PhpMyAdmin. Do đó, yêu cầu một máy chủ web được cấu hình, máy chủ cơ sở dữ liệu và trình thông dịch PHP. Trước tiên, cài đặt ownCloud.

1. Mở trình biên dịch trên Banana Pi.

2. Cài đặt các mô-đun PHP cần thiết:

$ sudo apt-get install php5-gd php5-curl

3. Thay đổi thành thư mục gốc HTTP:

$ cd / usr / share / nginx / www /

4. Tải xuống kho lưu trữ ownCloud:

$ wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-8.0.2.zip

Có thể tải bản mới của ownCloud tại https://owncloud.org/changelog/ to

5. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, giải nén file:

$ unzip owncloud-8.0.2.zip

6. Một lúc sau, file sẽ được giải nén.

7. Tạo thư mục cho dữ liệu được đồng bộ hóa bởi ownCloud:

$ mkdir owncloud / data

8. Thay đổi chủ sở hữu của thư mục ownCloud thành người dùng www-data và cung cấp quyền đối với thư mục đó:

$ sudo chown -R www-data.www-data owncloud / data
$ sudo chmod 0770 owncloud / dữ liệu

9. Tạo một cơ sở dữ liệu mới. Sử dụng PhpMyAdmin hoặc dòng lệnh MySQL:

$ mysql -u root -p

10. Trong dòng lệnh MySQL, sử dụng các lệnh sau:

mysql> CREATE DATABASE owncloud;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud. * TO
owncloud @ localhost IDENTIFIED BY 'owncloud_password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES ;
mysql> exit

11. Đối với Nginx, cần tạo một máy chủ ảo mới. Tạo một máy chủ ảo mới với trình soạn thảo nano bằng cách sử dụng lệnh sau:

$ sudo nano / etc / nginx / sites-available / owncloud

12. Mã mới là cấu hình máy chủ ảo hoàn chỉnh cho thiết lập ownCloud. Bạn có thể tải xuống cấu hình hoàn chỉnh từ trang web Packt Publishing.

13. Bắt đầu với mục server mới, xác định máy chủ ảo mới, cổng đã sử dụng, tên máy chủ, chứng chỉ SSL và thư mục HTTPS:

server {
listen 443 ssl;
server_name bananapi.ydns.eu;
ssl_certificate /etc/ssl/lemaker.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/lemaker.key;
root / usr / share / nginx / www / owncloud /;

14. Thêm các tùy chọn cấu hình có kích thước và bộ đệm cho phép:

client_max_body_size 10G;
fastcgi_bộ đệm 64 4K;

15. Thêm các quy tắc rewrite sau để kích hoạt các URL ngắn hơn:

rewrite ^ / caldav (. *) $ /remote.php/caldav$1 redirect;
rewrite ^ / carddav (. *) $ /remote.php/carddav$1 redirect;
rewrite ^ / webdav (. *) $ /remote.php/webdav$1 redirect;

16. Xác định index và các trang lỗi:

index index.php;
error_page 403 /core/templates/403.php;
error_ page 404 /core/templates/404.php;

17. Cho phép truy cập công khai tới robots.txt để không cho phép tìm kiếm các công cụ phát hiện thiết lập ownCloud:

location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
}

18. Từ chối quyền truy cập trực tiếp vào thư mục dữ liệu, cấu hình ownCloud:

location ~ ^ / (data | config | \ .ht | db_osystem \ .xml | README) {
deny all;
}

19. Thêm các quy tắc viết lại ownCloud cho mục đích chung:

location / {
rewrite ^ /. well-known / host-meta /public.php?service=host-meta last;
rewrite ^ /. well-known / host-meta.json / public.
php? service = host-meta-json last;
rewrite ^ /. well-known / carddav /remote.php/carddav/ redirect;
rewrite ^ /. well-known / caldav /remote.php/caldav/ redirect;
rewrite ^ (/ core / doc / [^ \ /] + /) $ $ 1 / index.html;
try_files $ uri $ uri / index.php;
}

20. Thêm cấu hình PHP

location ~ ^(.+?\.php)(/.*)?$ {
try_files $1 = 404;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$1;
fastcgi_param PATH_INFO $2;
fastcgi_param HTTPS on;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
 }

 21. Kết thúc cấu hình, hãy tắt ghi nhật ký của nội dung, đặt ngày hết hạn thành 30 ngày và đóng phần section bằng dấu ngoặc nhọn cuối cùng:

location ~*
^.+\.(jpg|jpeg|gif|bmp|ico|png|css|js|swf)$ {
expires 30d;
# Optional: Don't log access to assets
access_log off;
}

22.Thoát và lưu soạn thảo bằng Ctrl + X, rồi Y Enter

23. Để cho phép máy chủ ảo mới được tạo, tạo một link biểu tượng (symlink) tới:

/etc/nginx/sites-enabled/owncloud:
$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/owncloud
/etc/nginx/sites-enabled/owncloud

24. Khởi động lại Nginx để áp dụng các thay đổi:

$ sudo /etc/init.d/nginx restart

25. Trên máy tính của bạn, mở trình duyệt và truy cập https://bananapi.ydns.eu.

26. Nhập tên người dùng và mật khẩu mong muốn cho quản trị viên ownCloud. Ngoài ra, hãy nhập thông tin cơ sở dữ liệu vừa tạo, ví dụ:

Tên người dùng: admin

Mật khẩu: bananapi

Thư mục dữ liệu: / usr / share / nginx / www / owncloud / data

Người dùng cơ sở dữ liệu: owncloud

Mật khẩu cơ sở dữ liệu: owncloud_password

Tên cơ sở dữ liệu: owncloud

Máy chủ cơ sở dữ liệu: localhost

Hình dưới đây thể hiện bước cuối cùng của quá trình cài đặt:

27. Để kết thúc nhấp vào Finish setup

Bạn đã cài đặt thành công và chào mừng bạn đến giao diện web.

Để đồng bộ hóa nhiều file trên Internet, cần cho phép truy cập vào Banana Pi từ Internet. Do đó, cần biết địa chỉ IP công cộng, địa chỉ IP này có thể thay đổi, do vậy có thể thiết lập miền DDNS. Bằng cách sử dụng miền DDNS, chúng tôi nhận được một tên miền không bao giờ thay đổi. Dịch vụ DDNS vẫn phải biết địa chỉ IP công cộng hiện tại để phân giải địa chỉ một cách chính xác. Đây là lý do cần cập nhật miền DDNS định kỳ. Trong bài viết, cập nhật miền DDNS thông qua tập lệnh shell. Tập lệnh shell là một tập hợp các lệnh được thực thi bởi trình biên dịch shell. Dòng đầu tiên của đoạn lênh được thông dịch bởi shell gọi là shebang (#! /bin/bash). Nó cho biết trình biên dịch hoặc trình thông dịch nào phải được sử dụng khi chạy tập lệnh này (/bin/bash đối với trường hợp này).

Ba dòng tiếp theo trong tập lệnh của chúng tôi là các biến shell. Các biến có thể được sử dụng sau đó trong tập lệnh như đã làm trong dòng cuối cùng:

curl --user $USER:$PASS https://ydns.eu/api/v1/update/?host=$HOST

Dòng lệnh trên thực thi lệnh curl thực hiện yêu cầu HTTPS tới yDNS cập nhật URL. Chương trình curl tương đối giống với chương trình wget. Nó có thể tải file từ máy chủ web. Trên thực tế, chúng ta cũng có thể giải quyết công việc với wget. Chúng tôi đang sử dụng curl trong bài viết này vì vấn đề giáo dục và tiện lợi.

Kết quả URL từ lệnh curl là:

https://ydns.eu/api/v1/update/?host=bananapi.ydns.eu

Lưu ý rằng chuỗi $ HOST được thay thế bằng biến HOST bằng shell. Do đó, một biến được khai báo không có ký hiệu $ và used kết hợp cùng ký hiệu $ . URL là yDNS cập nhật URL. Vì chỉ những người dùng đã đăng nhập mới được phép cập nhật các miền DDNS cụ thể, phải cung cấp thông tin đăng nhập khi thực hiện yêu cầu HTTPS đó. Đây là những gì tham số –user theo sau bởi tên người dùng và mật khẩu được phân tách bằng dấu hai chấm. Vì đang sử dụng các biến ở đây, tham số kết quả là:

--user my_email@my_provider.com: bananapi

Vì các tập lệnh cần phải thực thi được, sử dụng lệnh chmod a + x. Biết tham số a + x nghĩa là all (a) add (+) excute (x). Thử nghiệm trình biên dịch script sử dụng đường dẫn đầy đủ dưới dạng lệnh:

$ /home/bananapi/scripts/ydns_update.sh

Vì cần cập nhật địa chỉ IP thường xuyên, cần tạo một công việc cron. Với bài viết này, lặp lại tập lệnh shell cập nhật 15 phút một lần. Để tạo cron job, phải chỉnh sửa crontab (cron table). Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh crontab -e.

Tham số -e có nghĩa là chỉnh sửa. Để liệt kê tất cả các công việc cron hiện tại, có thể sử dụng crontab -l.

Mỗi cron job là một dòng trong crontab. Thêm dòng sau:

* /15 * * * * /home/bananapi/scripts/ydns_update.sh

Năm phần đầu tiên là sự xác định của khoảng thời gian lặp lại. Vì phần đầu tiên của chúng tôi là */15, nghĩa là cứ sau 15 phút. Nếu bạn thực hiện chỉ *, nhiệm vụ sẽ được lặp lại sau mỗi phút. Bốn * tiếp có nghĩa là hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng và hàng tuần. Tham số cuối cùng là lệnh phải được thực hiện khi sự kiện thời gian xảy ra. Sau khi lưu crontab, cron job được cài đặt và kích hoạt tự động theo định kỳ.

Bộ định tuyến thường sẽ chặn bất kỳ yêu cầu nào từ Internet đến mạng cục bộ vì lý do bảo mật. Để cho phép truy cập vào một dịch vụ cụ thể, cần chuyển tiếp một cổng từ bộ định tuyến đến Banana Pi. Vì chỉ muốn sử dụng giao thức HTTPS bảo mật để truy cập vào giải pháp ownCloud, mở cổng HTTPS 443 trên bộ định tuyến và chuyển tiếp nó đến cổng 443 trên Banana Pi. Bộ định tuyến sẽ định tuyến các yêu cầu HTTPS từ Internet đến Banana Pi. Hãy nhớ rằng bất kỳ giao thức nào khác (bao gồm HTTP thông thường, cổng 80) sẽ vẫn bị chặn cho đến khi chuyển tiếp các cổng này.

Ứng dụng ownCloud yêu cầu cấu hình cơ sở dữ liệu và cấu hình cụ thể webserver. Để tách cấu hình này khỏi cấu hình Nginx thông sử dụng tính năng máy chủ ảo. Máy chủ ảo là một cơ chế sử dụng nhiều tên miền trên một máy chủ web duy nhất. Bằng cách này, Webserver Nginx sẽ xử lý các yêu cầu đến lemaker theo cách khác so với bananapi.ydns.eu. Đối với lemaker, cấu trúc từ công thức trước được sử dụng. Tuy nhiên, nếu các yêu cầu chuyển đến miền bananapi.ydns.eu, Nginx sẽ xác định cấu hình máy chủ ảo từ /etc/nginx/sites-available/owncloud.

Nginx xác định cấu hình sẽ được sử dụng theo tùy chọn server_name trong cấu hình. Tùy chọn server_name phải khớp với trường dữ liệu Host của một yêu cầu HTTP. Có thể thấy rằng phạm vi cấu hình của ownCloud có giá trị của bananapi. ydns.eu làm miền server_name. Bạn cũng có thể thấy rằng đang sử dụng /usr/share/nginx/www/owncloud/ làm HTTP gốc cho miền đó. Ngoài ra, khóa và chứng nhận SSL của bài viết trước được sử dụng. Hầu hết các tùy chọn cấu hình khác trong phạm vi đó là các tùy chọn chủ yếu là vì lý do bảo mật hoặc thuận tiện được đề xuất bởi tài liệu ownCloud ngoại tuyến.

Để thực sự kích hoạt máy chủ ảo đã tạo, phải thêm một liên kết tượng trưng (symlink) vào /etc/nginx/sites-enable /. Sau khi khởi động lại webserver Nginx, máy chủ ảo mới sẵn sàng. Hãy nhớ rằng đã sử dụng chứng chỉ SSL đã tạo trước đây được cấp cho tên máy chủ (tên thường gọi) lemaker. Điều này có nghĩa là một số ứng dụng như Internet Explorer sẽ cảnh báo bạn về địa chỉ không khớp. Do đó, khuyên bạn nên tạo ra một chứng chỉ SSL chính xác với tên chung là bananapi.ydns.eu.

Sau khi cấu hình máy chủ ảo và cơ sở dữ liệu được thiết lập cho ownCloud, hoàn thiện cài đặt ownCloud bằng cách duyệt đến URL https://bananapi.ydns.eu  trong lần đầu tiên sử dụng. Sau đó, bạn nhập chi tiết tài khoản quản trị viên mong muốn cho ownCloud. Bạn đã thiết lập thành công giải pháp ownCloud. Bây giờ có thể tải lên và tải xuống trên ownCloud.

 Ngoài ra:

Có một số cách để truy cập ứng dụng ownCloud. Bạn có thể sử dụng giao diện web bằng cách duyệt đến URL ownCloud. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ứng dụng ownCloud ngoại trừ được cung cấp bởi các nhà phát triển của ownCloud cho một số hệ điều hành. Điều này được khuyến nghị nếu bạn muốn đồng bộ hóa tự động giống như với ứng dụng Dropbox.

Hơn nữa, ownCloud hỗ trợ các ứng dụng: ứng dụng lịch và danh bạ hỗ trợ giao thức CalDAV và CardDAV. Sử dụng CalDAV và CardDAV, có thể đồng bộ hóa danh bạ và mục lịch với điện thoại di động.

Có rất nhiều khả năng với thiết lập ownCloud. Tham khảo tài liệu chính thức về cách sử dụng tất cả các khả năng này.

Các bước sau giải thích cách cài đặt và cấu hình ownCloud client trên Windows:

1. Mở trình duyệt và truy cập https://owncloud.org/install/#installclients .

2. Nhấp vào hộp Windows để chọn tải xuống Windows client.

3. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy chạy trình cài đặt đã tải xuống.

4. Trong cửa sổ ownCloud Setup, nhấp vào Next.

5. Chọn kiểu cài đặt Standard và nhấp vào Next.

6. Chọn một thư mục để cài đặt ứng dụng client vào hoặc giữ nguyên mặc định. Nhấp vào Install.

7. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy nhấp vào Next.

8. Chọn Run ownCloud và nhấp vào Finish.

9. Mở ownCloud Connection Wizard.

10. Nhập server Address ownCloud là https://bananapi.ydns.eu .

11. Cửa sổ SSL Connection mở ra, cảnh báo về chứng chỉ SSL. Đó là cảnh báo hoàn toàn tương tự đã được thảo luận trong bài viết trước. Kiểm tra hộp thoại Trust this certifcate anyway và nhấp vào OK.

12. Bước tiếp theo yêu cầu thông tin đăng nhập ownCloud. Nhập thông tin đăng nhập đã chọn trong khi thiết lập ownCloud, ví dụ:

– Tên người dùng: admin

– Mật khẩu: bananapi

13. Trong các tùy chọn thư mục cục bộ tiếp theo, bạn có thể chọn những gì muốn đồng bộ hóa và bạn muốn đồng bộ hóa thư mục của mình trong thư mục nào. Bạn có thể muốn chọn Sync everything from server và thay đổi Local folder thành thư mục đích.

14. Nhấp vào Connect, sau đó nhấp vào Finish.

Quá trình đồng bộ hóa bắt đầu và sau một thời gian, file của bạn sẽ được đồng bộ hóa với thư mục đã chọn trong thiết lập client. Bạn có thể đặt bất kỳ file hoặc thư mục nào vào mục đã chọn thư mục ownCloud và được đồng bộ hóa tự động với tài khoản ownCloud.

Để bật hoặc tắt một số ứng dụng nhất định, hãy đăng nhập vào giao diện web ownCloud với tư cách quản trị viên và nhấp vào Files (góc trên bên trái) và nhấp vào Apps trong menu sắp tới. Trên trang Apps, có một số ứng dụng có sẵn. Ví dụ: ứng dụng Lịch và Danh bạ được tìm thấy trong PIM ở menu bên phải. Để sử dụng các tính năng CalDAV và CardDAV, bạn cần bật các ứng dụng ownCloud này.

Trên Linux, có một số cách để cài đặt ứng dụng khách ownCloud. Cách dễ nhất trên Hệ điều hành Debian thông qua Apt:

$ sudo apt-get install owncloud-client

Sau khi cài đặt ứng dụng client, bạn có thể khởi động nó bằng cách sử dụng lệnh owncloud. Khi khởi động ứng dụng ownCloud lần đầu tiên, bạn sẽ được hướng dẫn qua cùng một cấu hình như trên hệ điều hành Windows (xem ở trên).

Xem thêm

– Tìm hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn dành cho quản trị viên và hướng dẫn dành cho nhà phát triển tại tài liệu chính thức ownCloud tại https://doc.owncloud.org/

– Bài viết trên Wikipedia về bộ lập lịch Cron tại https://en.wikipedia.org/wiki/Cron

– Một hướng dẫn tuyệt vời về shell scripting — Bash Shell Scripting trên Wikibooks tại https://en.wikibooks.org/wiki/Bash_Shell_Scripting

Biên soạn: Thùy Phương

Để cập nhật tin tức công nghệ mới nhất và các sản phẩm của công ty AIoT JSC, vui lòng truy cập link: http://aiots.vn hoặc linhkienaiot.com

0 0 Phiếu bầu
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận